Category Archives: Aktuelno

Još dve nedelje do Belgrade Balance Forum-a

BBFTačno za dve nedelje, 30.og Marta u konferencijskoj sali Holiday Inn u Beogradu, održaće se treći po redu Belgrade Balance Forum. Ovaj usko stručni seminar je ponovo privukao stručnu javnost iz regiona. Više od 40 lekara iz regiona dolazi u Beograd da čuju novine u dijagnostici i lečenju poremećaja ravnoteže.
Dva eminentna neuro-otologa objasniće kakav je novi pristup kod oštećenja ravnoteže usled oslabljene moždane cirkulacije, koliko je učestala i kako se postavlja dijagnoza vestibularne migrene, kao i povezanost centralnih i perifernih oboljenja ravnoteže.