Pridružite se našem timu

Centar za sluh i ravnotežu ima stalno otvoren konkurs za nove članove našeg tima koji su željni znanja iz oblasti Neurotologije i Audiologije, koji sebe vide u radu sa pacijentima, otvoreni su za nova znanja i iskustva i imaju završen Medicinski fakultet, FASPER ili Prirodno-matematički fakultet. Pored završenog fakulteta potrebno je da ste ovladali korišćenjem računara i da govorite engleski na B2 i višem nivou.

Mi verujemo da svaki novi član donosi posebnu energiju i novo znanje koje obogaćuje svakodnevni rad i stvara pozitivnu atmosferu. Naša misija je kreiranje vibrantnog prostora otvorenog dijaloga gde se susreću mladi i već iskusni stručnjaci i razmenjuju svoja znanja i stavove jer se samo tako pomeraju granice u nauci i kreira sjajna atmosfera koju i naši pacijenti osećaju.

audiologijaCentar za sluh i ravnotežu organizuje dva puta godišnje kurs Osnovi audiološke i vestibularne dijagnostike na kome će participanti imati priliku da ovladaju osnovnim tehnikama ispitivanja sluha i ravnoteže uz pomoć najsavremenije opreme i stručnog mentora. Mentorski program Centra za sluh i ravnotežu baziran je na principima kombinovanja teorijskog i praktičnog iskustva uz stalni monitoring. Prijavljivanjem na program obavezujete se na dvomesečni angažan koji podrazumeva četri sata dnevno, pet dana u nedelji. Nakon uspešno završenog kursa polaznik dobija sertifikat koji je akreditovan od strane Zdravsvenog saveta Srbije. Broj mesta po kursu je ograničen na dva polaznika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>