Tim Stručnjaka

Centar za sluh i ravnotežu je specijalizovana ordinacija za dijagnostiku i lečenje medicinskih problema u vezi sa uvom, sluhom i ravnotežom.

Mi smo tim lekara sa velikim iskustvom u otologiji, audiologiji i neurotologiji. Predano radimo na unapređenju lečenja kompleksnih bolesti uva i vestibularnih poremećaja primenjujući kombinaciju modernih i tradicionalnih pristupa lečenja.

Naša sveobuhvatna i testovima potkrepljena dijagnostika i lečenje pokrivaju širok spektar vestibularnih poremećala uključujući i BPPV, Menierovu bolest, vestibularnu migrenu i ostale poremećaje ravnoteže. Mi težimo da pružimo najbolju uslugu kod problema sa sluhom i ravnotežom kako bismo zadovoljili fizičke, emotivne i potrebe u smislu životnog stila naših pacijenata. Spremni smo da Vam pružimo negu najvišeg kvaliteta.

dr dusan pavlovicDr Dušan Pavlović

Glavni ključ do postavljanja pravilne dijagnoze je dobro uzeta anamneza, zato uvek pažljivo saslušam pacijenta i njegove tegobe, jer je pacijent taj koji vam najviše može reći o sebi i svojoj bolesti.

Dr Milan ErdoglijaDr Milan Erdoglija

 • Specijalista otorinolaringologije jedanaest godina
 • Uže oblasti interesovanja: otologija, otohirurgija i audiologija i funkcionalna endoskopska sinus hirurgija
 • Učestvovao na većem broju kongresa u zemlji i inostranstvu, gde je izlagao svoje radove iz oblasti otologije-otohirurgije
 • U Londonu, Lajpcigu, Barseloni, Instambulu… bio na usavršavanju iz oblasti hirurgije uva dece i odraslih

Operisati pacijenta je stres za hirurga i za pacijenta. Smatram da je na putu ozdravljenja neophodan čovečan pristup, poverenje i dobra komunikacija između pacijenta i hirurga, pa je onda uspeh operacije zagarantovan.

Dr Nenad StojanovicDr Nenad Stojanovic

 • primarijus, dugogodišnji specijalista ORL
 • Uža oblast interesovanja mu je oštećenja sluha kod osoba starijeg životnog doba, tinnitus, onkološka patologija vrata
 • Autor više desetina naučnih radova kao i poglavlja udžbenika za postdiplomske studije iz oblasti gerijatrije
 • Zavšio više kurseva iz oblasti ultrazvučne dijagnostike Thomas Jefferson Universitity

Da li znate da neke smetnje koje Vama izgledaju beznačajne, za nas su alarm na koji treba brzo reagovati? Procenu uvek prepustite onima koji znaju.
Takođe postoje i promene koje postepeno napreduju, na primer slabljenje sluha kod osoba starijeg životnog doba. Izbegavate pregled i ne priznajete da ne čujete kao nekad, a ne primećujete da sebe postepeno isključujete iz života – manje stupate u kontakte, razgovore, povlačite se. Učestvujte u životu svom snagom!

Dr Milica TatovicDr Milica Tatovic

 • magistar medicinskih nauka
 • Autor i koautor 26 naucnih radova iz oblasti audiologije
 • dugogodišnje iskustvo u audiološkom odeljenju KBC Zvezdara
 • uža oblast interesovanja: neuro-otologija

 

 

Dr Sandra StojanovicDr Sandra Stojanovic

 • otorinolaringologija, audiologija, neuro-otologija
 • Šef odseka Centar za ranu dijagnostiku i terapiju dece sa oštećenjima sluha, Dečija kuća, ORL Klinike KBC Zvezdara
 • koordinator tima za kohlearnu implantaciju
 • održala brojna predavanja pred stručnom javnošću u okviru domaćih i stranih konferencija
 • učestvuje i vodi više programa unapređenja podrđke osobama sa oštećenjima sluha, naročito u dečijem uzrastu

Ispitivanje sluha posmatram kao mozaik u kome je svaki deo važan, ohrabrujem pacijente na strpljenje pri dijagnostici i odlučnost u prihvatanju mera pomoći.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>